Kumpulan Chord Sri Fayola

Sri Fayola - Banang Basah

Sri Fayola - Cadiak Malam Binguang Siang

Sri Fayola - Nan Awak Bialah Awak

Sri Fayola - Den Japuik Uda Karantau

Sri Fayola - Bakilah Janji

Sri Fayola ft. Frans Ariesta - Usah Dibandiangkan Juo

Sri Fayola - Nasi Tasuok Tangih Badarai

Sri Fayola - Cinto Salah Jarek

Sri Fayola ft. Daniel Maestro - Alek Usai Talak Jatuah

Sri Fayola - Hatilah Talanjua Sayang

Sri Fayola - Dendang Parintang

Ramuak Di Mabuak Rindu - Sri Fayola ft. Dhani Rilvi

Rasaki Indak Ka Tatuka - Sri Fayola ft. Anggi Rayns