Kumpulan Chord Arghana Trio

Arghana Trio - Unang Pasombu Au

Arghana Trio - Pasonangonhu Do Ho Inang

Arghana Trio - Pemain Do Ho

Arghana Trio - Ampu Ni Tangiang

Arghana Trio - Fitri

Arghana Trio - Rade Ma Ho Gabe Rokkaphu

Arghana Trio - Beangan Ni Sibolis